پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
نواحی پستی و دفاتر پست دولتی

 

      لیست تلفنهای ادارات پست شهرستانهای استان خراسان رضوی
  مناطق پستی / شهرستان  نام دفتر تلفن کد نشانی
  بردسکن پست مرکزی  55426030-55426031 051 نبش قائم 13
  بجستان مرکزی 56522626 051 بجستان خیابان هفت تیر
* تربت حیدریه اداره پست مرکزی تربت حیدریه  52244464 051 تربت حیدریه -خیابان فردوسی شمالی - نبش خیابان رازی  
  زاوه دفتر پست دولت آباد  53723248 051 دولت آباد - بلوار امام رضا - نبش امام رضا 21 
  تربت جام  اداره مرکزی  52525416 051 میدان والیصر- خیابان رسالت - ریاست 
  تربت جام  اداره مرکزی  52525411 051 میدان والیصر- خیابان رسالت -  
  تربت جام  اداره مرکزی  52524411 051 میدان والیصر- خیابان رسالت -  
  تربت جام - شهر صالح آباد دفتر پست  52753286 051 خیابان - خیابان سعدی مقابل ایستگاه آتش نشانی 
  تایباد پست مرکزی 54524278 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  تایباد پست مرکزی 54522277 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  تایباد پست مرکزی 54522278 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  باخرز پست مرکزی 54823220 051 باخرز - خ امام خمینی - جنب مخابرات 
  جوین دفتر نقاب 45222350 051 نقاب نبش امام خمینی10
  چناران چناران 46127100 051 چناران خیابان امام خمینی(ره)، بین 34 و 36
  چناران گلبهار 38325225 051 گلبهار، میدان پرند
  خلیل آباد اداره پست-باجه قبول 57729117 051 خلیل آباد حاشیه میدان مرکزی
  خلیل آباد اداره پست واحد توزیع 57729118 051 خلیل آباد حاشیه میدان مرکزی
  درگز لطف اباد 46623228 051 لطف اباد- خیابان امام خمینی
  درگز نوخندان 46423228 051 نوخندان- خیابان بخشداری
  درگز      پست مرکزی 46232001 051 درگز- خیابان امام خمینی
  درگز پست مرکزی 46222228 051 درگز- خیابان امام خمینی
  رشتخوار پست 56223240 051 خیابان شریعتی پ 45
  سبزوار اداره مرکزی سبزوار 44225033/5 051 سبزوار-نبش میدان22بهمن
  سبزوار دفتر پست داورزن 44923388 051 داورزن- حاشیه اتوبان
  سبزوار دفتر پست خوشاب 45023247 051 سلطان آباد- نبش خیابان دانش آموز
  طرقبه شاندیز طرقبه 34222344 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز طرقبه 34227261 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز طرقبه 34227241 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز شاندیز 34282433 051 شاندیز میدان ولی عصر
  فریمان پست 34623040 051 خیابان امام خمینی 
  قوچان  اداره پست مرکزی قوچان  47211883 051 قوچان -بلوار امام رضا (ع)-نبش بلوار استقلال 
  باجگیران  دفتر پست باجگیران  47723219 051 باجگیران -خ امام خمینی 
  کلات اداره پست  34722288 051 کلات خیابان امام خمینی  22 پلاک 31
  کلات اداره پست  34722411 051 کلات خیابان امام خمینی  22 پلاک 31
  ناحیه 3 پستی مشهد ناحیه 3پستی 32224762--32225999 051 خیایان امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی
  ناحیه 4 پستی مشهد ناحیه 4 پستی 32723000-32701682 051 طلاب بین چهارراه برق و سیلو خ ابوذرشرقی5
  ناحیه7 پستی مشهد ناحیه7 پستی 38016000 051 مشهد- چهارراه بی سیم- خیابان شهید تولائی
  دفتر پست رضاشهر رضاشهر 38572584 51 مشهد - بلوار پیروزی - پیروزی 5 (دعبل خزائی)
  دفتر پست دانشگاه فردوسی دانشگاه فردوسی 38705554 051 مشهد - میدان پارک ملت - مقابل درب ورودی دانشگاه فردوسی
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8 -ریاست 38698882 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-باجه 38670250 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  مناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-باجه کارت ملی 38685888 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-توزیع 38672003 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-حسابداری 38689993 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  مشهد دفتر پست قاسم آباد-باجه 36623960 051 بلوار شاهد نرسیده به میدان مادر
  مشهد دفتر پست قاسم آباد-توزیع 36640633 051 بلوار شاهد نرسیده به میدان مادر
  مشهد دفتر پست سجاد -توزیع 36069533 051 بلوار سجاد نبش سجاد20
  مشهد دفتر پست سجاد-باجه  36076616 051 بلوار سجاد نبش سجاد20
  مشهد دفتر پست آب وبرق-باجه 38672526 051 بلوار هفت تیر میدان هشت شهریور (هشتصد)
  مشهد دفتر پست آب و برق-توزیع 38649997 051 بلوار هفت تیر میدان هشت شهریور (هشتصد)
  مشهد /ناحیه 9 پستی ریاست 37340048 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 18
  مشهد /ناحیه 9 پستی باجه 37340067 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 19
  مشهد /ناحیه 9 پستی توزیع 37340068 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 20
  مه ولات پست مرکزی 56722310 051 میدان کوثر
   نیشابور پست مرکزی 43333391-43333390-43339192 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
   نیشابور پست مرکزی (حسابداری) 43219525 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
  قدمگاه دفتر پست قدمگاه 43223295 051 نیشابور میدان امام ابتدا ی خیابان شهید جعفری
  فیروزه دفتر پست فیروزه 43523257 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
  سرخس پست مرکزی 34522206-3452205 -34526644 051 خیابان طالقانی طالقانی 32
   گناباد   57259897 051 خ شوریده 
   خواف حقیقی  54226767 051 خ فصیح 
   جغتای جغتایی  45622611 051 خ آزادگان - نبش آزدادگان 11
   کاشمر نصر آبادی  55233315 051 میدان آزادی - ابتدای خیابان فاطمیه
      لیست تلفنهای ادارات پست شهرستانهای استان خراسان رضوی
  مناطق پستی / شهرستان  نام دفتر تلفن کد نشانی
  بردسکن پست مرکزی  55426030-55426031 051 نبش قائم 13
  بجستان مرکزی 56522626 051 بجستان خیابان هفت تیر
* تربت حیدریه اداره پست مرکزی تربت حیدریه  52244464 051 تربت حیدریه -خیابان فردوسی شمالی - نبش خیابان رازی  
  زاوه دفتر پست دولت آباد  53723248 051 دولت آباد - بلوار امام رضا - نبش امام رضا 21 
  تربت جام  اداره مرکزی  52525416 051 میدان والیصر- خیابان رسالت - ریاست 
  تربت جام  اداره مرکزی  52525411 051 میدان والیصر- خیابان رسالت -  
  تربت جام  اداره مرکزی  52524411 051 میدان والیصر- خیابان رسالت -  
  تربت جام - شهر صالح آباد دفتر پست  52753286 051 خیابان - خیابان سعدی مقابل ایستگاه آتش نشانی 
  تایباد پست مرکزی 54524278 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  تایباد پست مرکزی 54522277 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  تایباد پست مرکزی 54522278 051 تایباد - خ امام خمینی - چهاراه پست 
  باخرز پست مرکزی 54823220 051 باخرز - خ امام خمینی - جنب مخابرات 
  جوین دفتر نقاب 45222350 051 نقاب نبش امام خمینی10
  چناران چناران 46127100 051 چناران خیابان امام خمینی(ره)، بین 34 و 36
  چناران گلبهار 38325225 051 گلبهار، میدان پرند
  خلیل آباد اداره پست-باجه قبول 57729117 051 خلیل آباد حاشیه میدان مرکزی
  خلیل آباد اداره پست واحد توزیع 57729118 051 خلیل آباد حاشیه میدان مرکزی
  درگز لطف اباد 46623228 051 لطف اباد- خیابان امام خمینی
  درگز نوخندان 46423228 051 نوخندان- خیابان بخشداری
  درگز      پست مرکزی 46232001 051 درگز- خیابان امام خمینی
  درگز پست مرکزی 46222228 051 درگز- خیابان امام خمینی
  رشتخوار پست 56223240 051 خیابان شریعتی پ 45
  سبزوار اداره مرکزی سبزوار 44225033/5 051 سبزوار-نبش میدان22بهمن
  سبزوار دفتر پست داورزن 44923388 051 داورزن- حاشیه اتوبان
  سبزوار دفتر پست خوشاب 45023247 051 سلطان آباد- نبش خیابان دانش آموز
  طرقبه شاندیز طرقبه 34222344 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز طرقبه 34227261 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز طرقبه 34227241 051 طرقبه تقاطع امام خمینی 
  طرقبه شاندیز شاندیز 34282433 051 شاندیز میدان ولی عصر
  فریمان پست 34623040 051 خیابان امام خمینی 
  قوچان  اداره پست مرکزی قوچان  47211883 051 قوچان -بلوار امام رضا (ع)-نبش بلوار استقلال 
  باجگیران  دفتر پست باجگیران  47723219 051 باجگیران -خ امام خمینی 
  کلات پست مرکزی 34722288 051 خیابان امام خمینی  22 پلاک 31
  کلات پست مرکزی 34722411 051 خیابان امام خمینی  22 پلاک 31
  ناحیه 3 پستی مشهد ناحیه 3پستی 32224762--32225999 051 خیایان امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی
  ناحیه 4 پستی مشهد ناحیه 4 پستی 32723000-32701682 051 طلاب بین چهارراه برق و سیلو خ ابوذرشرقی5
  ناحیه7 پستی مشهد ناحیه7 پستی 38016000 051 مشهد- چهارراه بی سیم- خیابان شهید تولائی
  دفتر پست رضاشهر رضاشهر 38785284 51 مشهد - بلوار پیروزی - پیروزی 5 (دعبل خزائی)
  دفتر پست دانشگاه فردوسی دانشگاه فردوسی 38705554 051 مشهد - میدان پارک ملت - مقابل درب ورودی دانشگاه فردوسی
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8 -ریاست 38698882 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-باجه 38670250 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  مناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-باجه کارت ملی 38685888 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-توزیع 38672003 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  ناحیه 8 پستی مشهد ناحیه 8-حسابداری 38689993 051 بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 41 و 43
  مشهد دفتر پست قاسم آباد-باجه 36623960 051 بلوار شاهد نرسیده به میدان مادر
  مشهد دفتر پست قاسم آباد-توزیع 36640633 051 بلوار شاهد نرسیده به میدان مادر
  مشهد دفتر پست سجاد -توزیع 36069533 051 بلوار سجاد نبش سجاد20
  مشهد دفتر پست سجاد-باجه  36076616 051 بلوار سجاد نبش سجاد20
  مشهد دفتر پست آب وبرق-باجه 38672526 051 بلوار هفت تیر میدان هشت شهریور (هشتصد)
  مشهد دفتر پست آب و برق-توزیع 38649997 051 بلوار هفت تیر میدان هشت شهریور (هشتصد)
  مشهد /ناحیه 9 پستی ریاست 37340048 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 18
  مشهد /ناحیه 9 پستی باجه 37340067 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 19
  مشهد /ناحیه 9 پستی توزیع 37340068 051 مشهد - مطهری شمالی 66 صفدری نژاد 20
  مه ولات پست مرکزی 56722310 051 میدان کوثر
   نیشابور پست مرکزی 43333391-43333390-43339192 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
   نیشابور پست مرکزی (حسابداری) 43219525 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
  قدمگاه دفتر پست قدمگاه 43223295 051 نیشابور میدان امام ابتدا ی خیابان شهید جعفری
  فیروزه دفتر پست فیروزه 43523257 051 نیشابور میدان امام ابتدای خیابان شهید جعفری
  سرخس پست مرکزی 34522206-3452205 -34526644 051 خیابان طالقانی طالقانی 32
   گناباد   57259897 051 خ شوریده 
   خواف حقیقی  54226767 051 خ فصیح 
   جغتای جغتایی  45622611 051 خ آزادگان - نبش آزدادگان 11
   کاشمر نصر آبادی  55233315 051 میدان آزادی - ابتدای خیابان فاطمیه
پیش شماره همه شهرستانها  051  می باشد .

 

در این دفاتر کلیه سرویس ها و خدمات پستی ارایه می گردد.

کلیه مراکز پستی دولتی از ساعت 7:30تا14:30  آماده ارائه خدمات میباشند.

 


New Module Name
دسته بندي اخبار 

گروه دورانV5.5.5.0