چهارشنبه, 15 مهر 1394 Mail  Rss
         
درباره ما

مدیر کل پست استان:محمد شفیعی
آدرس پستي : مشهد -خیابان امام خمینی 52
تلفن: 38016308  نمابر:38597001
پست الكترونيك: mashad@post.ir


لینک ها

 

حقوق این سایت متعلق به اداره کل پست خراسان رضوی است

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7