دوشنبه, 11 اسفند 1393 Mail  Rss
         
درباره ما

مدیر کل پست استان:محمد شفیعی
آدرس پستي : مشهد -خیابان ملک الشعرا بهار- خیابان شهید تولایی 
تلفن: 8016   نمابر:8597001
پست الكترونيك: mashad@post.ir


لینک هاحقوق این سایت متعلق به اداره کل پست خراسان رضوی است
V3.9.8.6