جمعه, 9 مهر 1395          

مدارک مورد نیاز جهت صدور المثنی کارت سوخت

مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی :

1-  اصل و کپی سند مالکیت یا شناسنامه خودرو

2-  اصل و کپی کارت شناسایی خودرو

3-  اصل و کپی کارت شناسایی مالک

4-  فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 50/1194334 بانک ملت در وجه شرکت نفت


حقوق این سایت متعلق به اداره کل پست خراسان رضوی است

DOURAN Portal V3.9.8.6

V3.9.8.6